Vårt chakrasystem – auran

Det här är det sista inlägget i serien om vårt chakrasystem.

auran

Auran räknas som vårt åttonde chakra inom kundaliniyogan och den finns runt oss, i vårt elektromagnetiska fält som omsluter hela kroppen. Auran är summan av energistrålningen i de andra chakrana och kombinerar alltså effekten från alla andra chakran. Genom auran projicerar vi oss själva till andra och skyddar oss själva från faror. En stark aura sägs enligt yogan medverka till fysisk och psykisk hälsa.

Om vi återigen går tillbaka till vår minsta beståndsdel, som är energi. Så tänk dig att vi alla består av olika energier och att vi hela tiden vibrerar våra energier. Det är som en strålning som man oftast inte kan se med blotta ögat. Tänk dig att alla varelser omges av sin egen strålning, för alla levande varelser har en aura. Auran är mellan 15 cm och 2,5 meter, beroende på din fysiska och psykiska hälsa.

Så vad gör då auran? Som jag ser det så fyller den två funktioner. Dels skyddar den oss. Den filtrerar alla energier som kommer mot oss och kan hjälpa oss att slippa få en massa onödiga intryck i form av olika negativa energier. Som om du befinner dig i en bubbla och kan känna att saker kan ”rinna av” dig.

Med våra aura så kan vi också påverka andra. Ibland om någon med en stark aura kommer in i ett rum så kan man nästan känna personens härliga energi. Den liksom smittar av sig och ger en stark utstrålning.

I obalans så kan man känna sig blyg, tillbakadragen och sårbar. Auran försvagas av sjukdomar, negativitet och lögner.

Du kan stärka din aura genom att utöva yoga och meditera, vara ute i naturen, duscha kallt, tänka positivt, tala sanning och genom att bära vitt. Det är en av anledningarna till att kundaliniyogalärare alltid är vitklädda. Det gör att vår aura växer med en meter åt varje håll. Att bära kläder av naturmaterial, tex bomull, stärker också vår aura. Sadhana, den dagliga morgondisciplinen när vi gör yoga, sägs vara en viktig del av att förstärka auran.

När din aura berör jorden så blir den förankrad. Detta är dina rötter och här ges du den energi som sedan kan lyfta dig mot himlen.

Chakrasystemet.png

Vårt chakrasystem – kronchakrat

Nu har vi kommit till vårt sjunde chakra, i serien om vårt chakrasystem. Läs gärna mer om vad jag skrivit tidigare i serien här.

kronchakrat

Sjunde chakrat är vårt kronchakra, beläget mitt uppe på huvudet. Lägg gärna en hand längst upp på ditt huvud. Känn hur du täcker den högsta delen av ditt huvud. Låt handen ligga kvar en stund. När barn föds så är den här delen av huvudet inte helt färdigväxt, det kallas fontanellen. Och på små bebisar brukar man rekommendera att man har en liten mössa på. Känn tryggheten du får av att hålla handen på ditt huvud. Det är också därför som vi kundaliniyogalärare täcker huvudet. Här går en massa energi in och ut. Och för att inte släppa ut energin vi jobbat upp, eller för att släppa in onödigheter för sinnet, så täcker vi för den här delen av huvudet. Prova gärna att göra yoga med en sjal eller mössa. Så får du se om du gillar det. Inom yogan säger man att själen lämnar kroppen genom kronchakrat när kroppen dör.

Till kronchakrat kopplas tallkottkörteln och hjärnan. Kronchakrat relaterar till själen och till en högre medvetandenivå. Det kopplar till kunskap, tanke, ödmjukhet och oändlighet.

När vi har kronchakrat i balans så kan vi känna en förening med universums energi och extas. Du kan känna ett tillstånd av absolut tillstånd och insikt.

När det är i obalans så kan man känna sig separerad och ha en spirituell depression. Man kan också vara överkänslig mot ljud och ljus.

För en person som domineras av kronchakrat finns ingenting mer att uppnå och ingeting mer att veta. Man vet vem man är och man vet att man är en del av det hela och att allt är ett. Kronchakrat utvecklas genom meditation, tystnad och ensamhet. När kronchakrat öppnas så kallas det för samadhi och det är det slutgiltiga målet med yoga.

wp-image-2037923972jpg.jpg

Inom kundaliniyoga så räknar vi även auran som ett chakra. Vårt åttonde och sista. Så ett inlägg till i serien Vårt chakrasystem kommer snart!

Vårt chakrasystem – halschakrat

halschakrat

Halschakrat finns mitt i halsen och är relaterat till ljud, vibrationer och förmågan att uttrycka vårt sanna jag. Kvalitéer associerade till detta chakra inkluderar all form av kommunikation, såsom att lyssna, tala, skriva och sjunga. Detta chakras uppvaknande speglar en förändring från att använda kommunikationskraften för egna, själviska syften till att kommunicera rakt och ärligt. Halschakrat relaterar till förmågan att tala sanning och vara ärligt både mot sig själv och mot andra människor.

Ljud som vibration och kraft har en renande förmåga. Ljud kan påverka cellstrukturen i all materia. Den kan också harmonisera det som är i balans både utanför och inom oss.

Det är kopplat till halsen, luftstrupen, halskotorna och sköldkörteln.

När halschakrat är i balans är du bra på att kommunicera, du har en kraftfull röst och talar med auktoritet. Du har förmågan att lyssna på andra människor utan att avbryta eller försvara din egen åsikt. Du vågar visa vem du är och gör det genom att använda någon form av kreativt uttryckssätt.  Du är ärlig både mot dig själv och andra.

Finns en blockering där kan vi oftast vara konflikträdda och ha problem med att vara raka och ärliga i relationen mot andra människor. Osäkerhet, blyghet och ytlighet i mötet med andra kan också vara ett tecken på obalans i halschakrat. Vi kan även få problem med sköldkörteln.

Det som främst stärker vårt halschakra är att sjunga mantrasånger, och att jobba med övningar vid halsen.

wp-image-2037923972jpg.jpg

Det här är en serie om våra chakran. Vill du läsa vad jag skrivit om de andra chakrana så kan du göra det här.

Vårt chakrasystem – hjärtchakrat

Serien om vårt chakrasystem fortsätter, sakta men säkert. Jag har bara haft ett litet uppehåll på sisådär ett år… 🙂

Vill du läsa vad jag skrivit tidigare så hittar du det här.

Hjärtchakrat är vårt fjärde chakra, och det är beläget vid vårt hjärta, men lite mer på mitten av bröstkorgen. Det står för känsla, beröring och kärlek.Våra tre lägre chakran (rotchakrat, sexualchakrat och navelchakrat) representerar jordens energiflöde och hjälper oss att bemästra våra impulser. Det är först när du öppnar upp vårt fjärde chakra som du kan se dig själv genom andras ögon och du kan se att andra är lika värdefulla som dig. Här går vi från ”mig” till ”oss”.  När de tre första chakrorna är i balans och dina grundläggande behov har blivit tillfredsställda, handlar livet inte längre om dig själv, utan om att ge och dela med dig till andra. Det innebär att du kan ge till andra människor utan att själv förvänta dig något tillbaka.

Hjärtchakrat finns mitt i vår bröstkorg. Detta chakra ligger mitt emellan de båda trianglarna (som de tre nedra chakrana och de tre övre chakrana bildar) och är väldigt viktigt! Hjärtat måste helt enkelt följa med! Chakrat är kopplat till hjärta, lungor och körteln brässen. Hjärtchakrat förknippas med kärlek, vänlighet och medkänsla. När du älskar och accepterar dig själv som du är, är det också lättare att älska och visa förståelse för andra människor. Det gör att du också har lättare att känna gemenskap med andra människor.

När vårt hjärtchakra är i balans så kan vi känna medkänsla, kärlek och lycka. Och vi gör det oavsett egen vinning. Vi kan vara oberoende och neutrala och sträva efter att göra det bästa för alla inblandade parter. Man har kraft att ge utan att förvänta sig en motprestation och man är vänlig mot alla människor som kommer i ens väg.

När hjärtchakrat är i obalans så kan det visa sig som okänslighet eller brist på medkänsla. Det kan leda till egoistiskt motiverade handlingar och emotionella reaktioner i personliga relationer. Du kan ha svårt att älska och ta hand om dig själv och är därmed beroende av andra människors kärlek och bekräftelse. När du ger till andra utan att själv känna dig tillfredsställd skapas en obalans i hjärtchakrat. Obalansen kan också skapa astma, göra att vi känner sorg eller lätt bli sårade.

Familjeliv utvecklar vårt hjärtchakra, särskilt genom vårt förhållande till våra barn.

När vi ger upp att fatta beslut på en ytlig egonivå och istället låter våra hjärtan besluta så uppnår vi lugn och klarhet.

hjärtchakrat
wp-image-2037923972jpg.jpg

Vårt chakrasystem – navelchakrat 

navelchakrat

Vårt tredje chakra är beläget en bit under naveln, där navelpunkten sitter (några cm under själva naveln). Enligt yogisk tradition så är detta chakra vårt allra viktigaste. Navelpunkten är kroppens maskinrum och härifrån börjar vi många rörelser.

Det är med hjälp av kraften i det tredje chakrat som vi manifesterar vår vilja i handling, blir handlingskraftiga och målinriktade. Kraften där låter vår kreativitet och vårt skapande komma till uttryck och bli konkret. Navelchakrat relaterar också till din förmåga att ta beslut, sätta upp mål och genomföra dina planer. Det står också för identitet och självförtroende.

När tredje chakrat är i balans så blir man kraftfull, viljestark och handlingskraftig. Man blir fokuserad och kan styra sin energi mot sina mål. Det gör dig orädd, ger dig självförtroende och förmåga att inspirera andra människor.

Energin från tredje chakrat skapar förmåga till empati, självkontroll och ovillkorligt givande och omsorg, liksom förmågan till kontroll över livet. Har vi navelchakrat i balans så hjälper det oss att skapa nya och bättre vanor.

Om det inte finns balans finns det risk för att vi förlorar oss i för mycket arbete, träning eller dövar kraften på andra sätt. Vi kan också känna kraftlöshet, obeslutsamhet och handlingsförlamning.

Övningar som stärker vårt tredje chakra är stretchpose, bågskytten och ryggvridning. Det är också viktigt att hitta en bra balans mellan aktivitet och vila. Glöm inte att navelchakrat är vårt kraftcentrum och avgörande för hur vi mår. Så en stark navelpunkt stärker hela dig.

Det här är en del i en serie som jag skriver om vårt chakrasystem.

Vårt chakrasystem – sexualchakrat

Sexualchakrat

Vårt andra chakra – sexualchakrat – finns vid könsorganet, och det står för glädje, sexualitet och kreativitet. Här handlar det om relationer. Relationer till oss själva, våra känslor, vår sexualitet, vår njutning och kreativitet. Men också om relationer till andra. Både till andra människor och till livet. Vårt engagemang till allt levande.

Sexualchakrat relaterar till elementet vatten. På ett fysiskt plan så relaterar det till vätskeflödet i kroppen. Det styr alla kroppsvätskor som blodomloppet, menstruationen, produktion av sädesvätska, lymfan och urinen.

När vi har vårt andra chakra i balans så har vi en okomplicerad inställning till sex och är i kontakt med våra känslor. Vår relation till andra människor funderar bra. Vi ger uttryck för vår kreativitet och känner lust och glädje inför vårt arbete. Vi ger oss själva tid att njuta av livet och skapar plats för spontanitet och glädje. Vi kan släppa taget om tankar, idéer, känslor och det materiella. Ibland kan det kännas tryggt att hålla fast vid det gamla men på sikt kan det hämma vår personliga utveckling och göra att vi går miste om flödet och glädjen i livet. Det är viktigt att ha kontakt med sina känslor, med det är lika viktigt att inte identifiera sig med känslorna. Du är inte dina känslor, men du har känslor.

När du hamnar i en situation som väcker mycket känslor så kan det vara smart att ta ett steg tillbaka och försöka se vad det är som får dig att reagera på det sätt som du gör. Att försöka bygga upp ett förhållningssätt till dina känslor. Acceptera dem, känna att de är okej, men att också känna att du inte är dina känslor. När vi kan bli tydliga i vår relation till oss själva så kan vi också skapa bättre relationer till andra.

Om chakrat å andra sidan är i obalans så kan det leda till problem i relationer till andra människor. Svartsjuka och avundsjuka, eller så kan man känna sig hämmad att uttrycka kreativitet och glädje.

Ett fint sätt att avsluta varje dag på är att gå igenom allt positivt som hänt under dagen och känna uppskattning för det. All lycka kommer inifrån, från vår inställning och våra tankar.

Några övningar som stärker vårt andra chakra är höftlyft, kobran och mirakelböj.

Läs mer om vårt chakrasystem här.