Vårt chakrasystem – auran

Det här är det sista inlägget i serien om vårt chakrasystem.

auran

Auran räknas som vårt åttonde chakra inom kundaliniyogan och den finns runt oss, i vårt elektromagnetiska fält som omsluter hela kroppen. Auran är summan av energistrålningen i de andra chakrana och kombinerar alltså effekten från alla andra chakran. Genom auran projicerar vi oss själva till andra och skyddar oss själva från faror. En stark aura sägs enligt yogan medverka till fysisk och psykisk hälsa.

Om vi återigen går tillbaka till vår minsta beståndsdel, som är energi. Så tänk dig att vi alla består av olika energier och att vi hela tiden vibrerar våra energier. Det är som en strålning som man oftast inte kan se med blotta ögat. Tänk dig att alla varelser omges av sin egen strålning, för alla levande varelser har en aura. Auran är mellan 15 cm och 2,5 meter, beroende på din fysiska och psykiska hälsa.

Så vad gör då auran? Som jag ser det så fyller den två funktioner. Dels skyddar den oss. Den filtrerar alla energier som kommer mot oss och kan hjälpa oss att slippa få en massa onödiga intryck i form av olika negativa energier. Som om du befinner dig i en bubbla och kan känna att saker kan ”rinna av” dig.

Med våra aura så kan vi också påverka andra. Ibland om någon med en stark aura kommer in i ett rum så kan man nästan känna personens härliga energi. Den liksom smittar av sig och ger en stark utstrålning.

I obalans så kan man känna sig blyg, tillbakadragen och sårbar. Auran försvagas av sjukdomar, negativitet och lögner.

Du kan stärka din aura genom att utöva yoga och meditera, vara ute i naturen, duscha kallt, tänka positivt, tala sanning och genom att bära vitt. Det är en av anledningarna till att kundaliniyogalärare alltid är vitklädda. Det gör att vår aura växer med en meter åt varje håll. Att bära kläder av naturmaterial, tex bomull, stärker också vår aura. Sadhana, den dagliga morgondisciplinen när vi gör yoga, sägs vara en viktig del av att förstärka auran.

När din aura berör jorden så blir den förankrad. Detta är dina rötter och här ges du den energi som sedan kan lyfta dig mot himlen.

Chakrasystemet.png

Vårt chakrasystem – kronchakrat

Nu har vi kommit till vårt sjunde chakra, i serien om vårt chakrasystem. Läs gärna mer om vad jag skrivit tidigare i serien här.

kronchakrat

Sjunde chakrat är vårt kronchakra, beläget mitt uppe på huvudet. Lägg gärna en hand längst upp på ditt huvud. Känn hur du täcker den högsta delen av ditt huvud. Låt handen ligga kvar en stund. När barn föds så är den här delen av huvudet inte helt färdigväxt, det kallas fontanellen. Och på små bebisar brukar man rekommendera att man har en liten mössa på. Känn tryggheten du får av att hålla handen på ditt huvud. Det är också därför som vi kundaliniyogalärare täcker huvudet. Här går en massa energi in och ut. Och för att inte släppa ut energin vi jobbat upp, eller för att släppa in onödigheter för sinnet, så täcker vi för den här delen av huvudet. Prova gärna att göra yoga med en sjal eller mössa. Så får du se om du gillar det. Inom yogan säger man att själen lämnar kroppen genom kronchakrat när kroppen dör.

Till kronchakrat kopplas tallkottkörteln och hjärnan. Kronchakrat relaterar till själen och till en högre medvetandenivå. Det kopplar till kunskap, tanke, ödmjukhet och oändlighet.

När vi har kronchakrat i balans så kan vi känna en förening med universums energi och extas. Du kan känna ett tillstånd av absolut tillstånd och insikt.

När det är i obalans så kan man känna sig separerad och ha en spirituell depression. Man kan också vara överkänslig mot ljud och ljus.

För en person som domineras av kronchakrat finns ingenting mer att uppnå och ingeting mer att veta. Man vet vem man är och man vet att man är en del av det hela och att allt är ett. Kronchakrat utvecklas genom meditation, tystnad och ensamhet. När kronchakrat öppnas så kallas det för samadhi och det är det slutgiltiga målet med yoga.

wp-image-2037923972jpg.jpg

Inom kundaliniyoga så räknar vi även auran som ett chakra. Vårt åttonde och sista. Så ett inlägg till i serien Vårt chakrasystem kommer snart!

Vårt chakrasystem – tredje ögat

Vad är egentligen intuition? Och hur kan vi stärka vår intuition och sinneskontroll? Här fortsätter serien om vårt chakrasystem. Läs om vad jag tidigare skrivit om chakran här.

det tredje ögat

Tredje ögat är vårt sjätte chakra, men också vårt sjätte sinne. Här finns vårt center för intuition, beläget mitt i pannan, mellan våra ögonbryn. Det är starkt kopplat till vår hypofys och vår hjärna.

Det tredje ögat är, förutom intuition, också förknippat med självobservation, sinneskontroll och visdom. Vi kan definiera intuition som förmågan att vara i kontakt med djupare nivåer av vår medvetenhet. Denna högre medvetenhet är intimt sammankopplad med ett förfinat och starkt nervsystem, som korrekt kan svara på de stimuli som våra sinnen utsätts för. Nästan allt vi tänker eller kommer i kontakt med påverkar vårt nervsystem. Om vi förändrar vår kost, våra mentala attityder och vanor kan vi långsamt också förändra vår medvetenhet till en högre nivå. Vi börjar fungera mer vaket och intuitivt. Det intuitiva sinnet har tillgång till en oändlig källa av information. Vår information kan sortera ut denna information och ge oss exakt det vi behöver, då vi behöver det. När vi lär oss lita till denna vägledning ger det livet en kvalité av flöde och minskat motstånd.

Med tredje ögat i balans så har vi god intuition och kan bemästra vårt sinne.

Vid obalans kan vi känna oss förvirrade, ospirituella och okänsliga. Vi upplever bara det materiella i tillvaron som verkligt och den andliga dimensionen avvisas.

Det tredje ögat utvecklas i första hand genom meditation, men det finns också många specifika yogaövningar för det. När vi fokuserar på vårt tredje öga, dvs sluter ögonen och blickar uppåt mot punkten mellan våra ögonbryn, så stärker vi också det sjätte chakrat. Att öka sin medvetenhet och utveckla sin intuition är viktiga mål inom yoga.

wp-image-2037923972jpg.jpg

Vårt chakrasystem – halschakrat

halschakrat

Halschakrat finns mitt i halsen och är relaterat till ljud, vibrationer och förmågan att uttrycka vårt sanna jag. Kvalitéer associerade till detta chakra inkluderar all form av kommunikation, såsom att lyssna, tala, skriva och sjunga. Detta chakras uppvaknande speglar en förändring från att använda kommunikationskraften för egna, själviska syften till att kommunicera rakt och ärligt. Halschakrat relaterar till förmågan att tala sanning och vara ärligt både mot sig själv och mot andra människor.

Ljud som vibration och kraft har en renande förmåga. Ljud kan påverka cellstrukturen i all materia. Den kan också harmonisera det som är i balans både utanför och inom oss.

Det är kopplat till halsen, luftstrupen, halskotorna och sköldkörteln.

När halschakrat är i balans är du bra på att kommunicera, du har en kraftfull röst och talar med auktoritet. Du har förmågan att lyssna på andra människor utan att avbryta eller försvara din egen åsikt. Du vågar visa vem du är och gör det genom att använda någon form av kreativt uttryckssätt.  Du är ärlig både mot dig själv och andra.

Finns en blockering där kan vi oftast vara konflikträdda och ha problem med att vara raka och ärliga i relationen mot andra människor. Osäkerhet, blyghet och ytlighet i mötet med andra kan också vara ett tecken på obalans i halschakrat. Vi kan även få problem med sköldkörteln.

Det som främst stärker vårt halschakra är att sjunga mantrasånger, och att jobba med övningar vid halsen.

wp-image-2037923972jpg.jpg

Det här är en serie om våra chakran. Vill du läsa vad jag skrivit om de andra chakrana så kan du göra det här.

Vårt chakrasystem – hjärtchakrat

Serien om vårt chakrasystem fortsätter, sakta men säkert. Jag har bara haft ett litet uppehåll på sisådär ett år… 🙂

Vill du läsa vad jag skrivit tidigare så hittar du det här.

Hjärtchakrat är vårt fjärde chakra, och det är beläget vid vårt hjärta, men lite mer på mitten av bröstkorgen. Det står för känsla, beröring och kärlek.Våra tre lägre chakran (rotchakrat, sexualchakrat och navelchakrat) representerar jordens energiflöde och hjälper oss att bemästra våra impulser. Det är först när du öppnar upp vårt fjärde chakra som du kan se dig själv genom andras ögon och du kan se att andra är lika värdefulla som dig. Här går vi från ”mig” till ”oss”.  När de tre första chakrorna är i balans och dina grundläggande behov har blivit tillfredsställda, handlar livet inte längre om dig själv, utan om att ge och dela med dig till andra. Det innebär att du kan ge till andra människor utan att själv förvänta dig något tillbaka.

Hjärtchakrat finns mitt i vår bröstkorg. Detta chakra ligger mitt emellan de båda trianglarna (som de tre nedra chakrana och de tre övre chakrana bildar) och är väldigt viktigt! Hjärtat måste helt enkelt följa med! Chakrat är kopplat till hjärta, lungor och körteln brässen. Hjärtchakrat förknippas med kärlek, vänlighet och medkänsla. När du älskar och accepterar dig själv som du är, är det också lättare att älska och visa förståelse för andra människor. Det gör att du också har lättare att känna gemenskap med andra människor.

När vårt hjärtchakra är i balans så kan vi känna medkänsla, kärlek och lycka. Och vi gör det oavsett egen vinning. Vi kan vara oberoende och neutrala och sträva efter att göra det bästa för alla inblandade parter. Man har kraft att ge utan att förvänta sig en motprestation och man är vänlig mot alla människor som kommer i ens väg.

När hjärtchakrat är i obalans så kan det visa sig som okänslighet eller brist på medkänsla. Det kan leda till egoistiskt motiverade handlingar och emotionella reaktioner i personliga relationer. Du kan ha svårt att älska och ta hand om dig själv och är därmed beroende av andra människors kärlek och bekräftelse. När du ger till andra utan att själv känna dig tillfredsställd skapas en obalans i hjärtchakrat. Obalansen kan också skapa astma, göra att vi känner sorg eller lätt bli sårade.

Familjeliv utvecklar vårt hjärtchakra, särskilt genom vårt förhållande till våra barn.

När vi ger upp att fatta beslut på en ytlig egonivå och istället låter våra hjärtan besluta så uppnår vi lugn och klarhet.

hjärtchakrat
wp-image-2037923972jpg.jpg

Ny kursstart 24/4

Under åtta måndagar kommer vi arbeta med att hitta harmoni i kroppen med hjälp av olika chakrabalanserande pass.

Den minsta beståndsdelen är energi, det visste redan Einstein och allt som lever pulserar av energi. Du är ett konstant flöde av vibrerande energier och vi vill just ha dessa energier i rörelse. Chakrasystemet är människans energisystem och inom kundaliniyogan anser man att varje person har åtta olika chakran, åtta olika energicentra med början längst ner på ryggraden och ända ut i vår aura.

Chakra betyder hjul och visar just på rörelser i våra energicentra. Har vi obalans i något chakra så att inte energin kan flöda så påverkar det även våra andra chakran då alla är tätt sammankopplade och det påverkar även vårt välmående. Chakrasystemet samverkar med vårt centrala nervsystem och varje chakra är kopplat till en körtel som producerar hormoner och det har därför väldigt stort inflytande på både vår psykiska kropp och vår fysiska kropp. Varje chakra påverkar i sin tur olika delar av oss och oftast har vi både starkare och svagare delar.

wp-image-2037923972jpg.jpg

När vi balanserar vårt chakrasystem så jobbar vi alltså med att balansera både vårt nervsystem och vårt hormonsystem.

Den här kursen kommer vara på måndagar kl. 19.00-20.30, med start den 24:e april. Det finns bara 6 platser så vänta inte för länge med att boka om du vill garantera din plats.

Pris: 1150 kr för 8 tillfällen (en liten gåva ingår i priset)

Anmälan görs genom att mejla till majasyogaloft@gmail.com. Varmt välkommen! ♡

Vårt chakrasystem – navelchakrat 

navelchakrat

Vårt tredje chakra är beläget en bit under naveln, där navelpunkten sitter (några cm under själva naveln). Enligt yogisk tradition så är detta chakra vårt allra viktigaste. Navelpunkten är kroppens maskinrum och härifrån börjar vi många rörelser.

Det är med hjälp av kraften i det tredje chakrat som vi manifesterar vår vilja i handling, blir handlingskraftiga och målinriktade. Kraften där låter vår kreativitet och vårt skapande komma till uttryck och bli konkret. Navelchakrat relaterar också till din förmåga att ta beslut, sätta upp mål och genomföra dina planer. Det står också för identitet och självförtroende.

När tredje chakrat är i balans så blir man kraftfull, viljestark och handlingskraftig. Man blir fokuserad och kan styra sin energi mot sina mål. Det gör dig orädd, ger dig självförtroende och förmåga att inspirera andra människor.

Energin från tredje chakrat skapar förmåga till empati, självkontroll och ovillkorligt givande och omsorg, liksom förmågan till kontroll över livet. Har vi navelchakrat i balans så hjälper det oss att skapa nya och bättre vanor.

Om det inte finns balans finns det risk för att vi förlorar oss i för mycket arbete, träning eller dövar kraften på andra sätt. Vi kan också känna kraftlöshet, obeslutsamhet och handlingsförlamning.

Övningar som stärker vårt tredje chakra är stretchpose, bågskytten och ryggvridning. Det är också viktigt att hitta en bra balans mellan aktivitet och vila. Glöm inte att navelchakrat är vårt kraftcentrum och avgörande för hur vi mår. Så en stark navelpunkt stärker hela dig.

Det här är en del i en serie som jag skriver om vårt chakrasystem.

Vårt chakrasystem – sexualchakrat

Sexualchakrat

Vårt andra chakra – sexualchakrat – finns vid könsorganet, och det står för glädje, sexualitet och kreativitet. Här handlar det om relationer. Relationer till oss själva, våra känslor, vår sexualitet, vår njutning och kreativitet. Men också om relationer till andra. Både till andra människor och till livet. Vårt engagemang till allt levande.

Sexualchakrat relaterar till elementet vatten. På ett fysiskt plan så relaterar det till vätskeflödet i kroppen. Det styr alla kroppsvätskor som blodomloppet, menstruationen, produktion av sädesvätska, lymfan och urinen.

När vi har vårt andra chakra i balans så har vi en okomplicerad inställning till sex och är i kontakt med våra känslor. Vår relation till andra människor funderar bra. Vi ger uttryck för vår kreativitet och känner lust och glädje inför vårt arbete. Vi ger oss själva tid att njuta av livet och skapar plats för spontanitet och glädje. Vi kan släppa taget om tankar, idéer, känslor och det materiella. Ibland kan det kännas tryggt att hålla fast vid det gamla men på sikt kan det hämma vår personliga utveckling och göra att vi går miste om flödet och glädjen i livet. Det är viktigt att ha kontakt med sina känslor, med det är lika viktigt att inte identifiera sig med känslorna. Du är inte dina känslor, men du har känslor.

När du hamnar i en situation som väcker mycket känslor så kan det vara smart att ta ett steg tillbaka och försöka se vad det är som får dig att reagera på det sätt som du gör. Att försöka bygga upp ett förhållningssätt till dina känslor. Acceptera dem, känna att de är okej, men att också känna att du inte är dina känslor. När vi kan bli tydliga i vår relation till oss själva så kan vi också skapa bättre relationer till andra.

Om chakrat å andra sidan är i obalans så kan det leda till problem i relationer till andra människor. Svartsjuka och avundsjuka, eller så kan man känna sig hämmad att uttrycka kreativitet och glädje.

Ett fint sätt att avsluta varje dag på är att gå igenom allt positivt som hänt under dagen och känna uppskattning för det. All lycka kommer inifrån, från vår inställning och våra tankar.

Några övningar som stärker vårt andra chakra är höftlyft, kobran och mirakelböj.

Läs mer om vårt chakrasystem här.

Vårt chakrasystem – Rotchakrat

Rotchakrat

Det som räknas som vårt första chakra är beläget längst ner på ryggraden, i perineum, eller mellangården som det också kallas. Här har vi kopplingen ner mot marken och jordens mitt. Därför är det inte av en slump som vårt rotchakrat just gör oss jordade och rotade.

Från rotchakrat utgår våra basala behov som törst, hunger, trygghet och värme. För att vi inte bara ska överleva, utan också få kraft till att intressera oss för andra och annat som gör livet värdefullt, så måste först dessa behov tillfredsställas.

När vi har balans i vårt rotchakra så är vi känslomässigt närvarande i vår fysiska kropp. Vi har förmåga att vara här och nu. Vi kan tydligt känna vår andning och hur vårt hjärta slår. Grundade och trygga. Att ha en bra relation till sin kropp och tänka på sin hälsa.

Det kan vara svårt att slappna av ordentligt om vi inte har balans i vårt rotchakra. Det kan kännas hotfullt att uppleva och visa vår sårbarhet för andra. Men det är också vanligt att vi vid obalans kan koppla olika symptom till kroppen. Om vi är nedstämda eller känner oro så kan det visa sig som huvudvärk eller ständigt sug efter mat. Kroppen signalerar och försöker förmedla att den inte är nöjd och om vi inte lyssnar så skickar den bara starkare signaler om att något är fel.

Du kan stimulera ditt rotchakra genom att ta en promenad ute i naturen och bara känna kontakten med dina fötter mot marken. Känn doften från granen, vinden som leker med ditt hår, solen som värmer din rygg. Det finns studier som visar att en promenad i skogen är lika effektivt som tabletter vid lätta depressioner.

Det finns såklart också vissa yogaövningar som stärker vårt rotchakra. Sat Kriya ökar och integrerar energiflödet från våra tre nedre chakran och det balanserar oss mentalt. Det är genom våra tre nedre chakran som vi lär känna oss själva. Vår identitet blir tydlig och vi ser våra egenskaper och talanger som gör oss till unika individer. Sat Kriya gör oss fysiskt starka genom att hjärtat stärks av det rytmiska pumpandet av naveln. Men även grodan, kråkan och ryggflex är bra övningar för att stärka vårt rotchakra.

”If the roots aren’t deep, the tree can’t stand the weather.” (Yogi Bhajan)

Det här är en del i min serie om vårt chakrasystem. En introduktion till vad våra chakran är hittar du här. Fler delar i vårt chakrasystem skriver jag om här.

Våra chakran – introduktion

Inom yogan pratar vi om att det finns åtta energicentra i kroppen, som påverkar oss på olika sätt. När ett sådant, så kallat chakra, inte fungerar så blir det en sorts obalans och genom att yoga så kan vi stärka våra olika chakran. Jag tänkte försöka förklara mer om dessa chakran, som är en så stor del av oss människor.

Vad är ett chakra?

I kroppen har vi massor av körtlar som på vissa ställen samlas flertalet i grupper och bildar små ansamlingar av körtelcentran. Där finns en massa energier samlade och nära dessa centran hittar vi våra chakran. Inom just kundaliniyogan så pratar vi om åtta olika chakran, som finns representerade på åtta olika ställen i kroppen.

Hur kan våra chakran påverka oss?

Varje chakra relaterar till olika kroppsdelar, körtlar och nervsystem. De relaterar också till mentala och känslomässiga egenskaper samt till vår grad av andlig utveckling och medvetenhet. Energin från våra chakran överförs kontinuerligt till vår kropp och stärker nerver och körtlar. Genom detta flöde av energi mellan chakrana och kroppen får vi kraft att läka och hela oss själva.

De allra flesta människor domineras av ett chakra. Det påverkar personens tankar och beteende. När man har fastnat i ett chakra uppkommer samma typ av problem tills man har lärt sig att hantera detta område och kan gå vidare. Genom yoga kan man rikta sin energi mot ett specifikt chakra och det för obalansen upp till ytan och gör den lättare att förändra.

För att uppnå ett högre medvetandetillstånd måste man först ha integrerat de lägre chakrornas egenskaper. Det är viktigt att ha en stabil grund och kunna hantera vardagens utmaningar innan man utvecklar sin över chakran. Alla chakran hänger dock samman och för att uppnå balans och harmoni bör man stärka hela chakrasystemet.

chakrasystemet

Vilka chakran finns?

Det första chakrat: rotchakrat, är placerat längst ner på ryggraden, i perineum (eller mellangården, området mellan anus och könsorganet). Det står för trygghet, acceptans, tillit och livsvilja.

Det andra chakrat: sexualchakrat, är placerat vid könsorganet och det kännetecknas av glädje, kreativitet och sexualitet.

Det tredje chakrat: navelchakrat, ligger en bit under själva naveln. Det står för kraft, vilja och engagemang.

Det fjärde chakrat: hjärtchakrat, finns mitt på bröstkorgen. Här finns kärlek, medkänsla och tillåtande attityd.

Det femte chakrat: halschakrat, är mitt i halsen. Halschakrat representerar sanning, kommunikation och vibration.

Det sjätte chakrat: pannchakrat, eller det tredje ögat, är beläget mellan våra ögonbryn. Det hanterar vår intuition, skapar fokus och klarhet.

Det sjunde chakrat: hjässchakrat, finns på toppen av vårt huvud. Det kännetecknas av insikt, förening och frid.

Det åttonde chakrat: auran, är vårt elektromagnetiska fält runtomkring oss. Det står för beskydd, utstrålning och närvaro.

Det här är en serie om våra chakran. En gång i veckan kommer jag ge dig en massa spännande, onödigt och användbart om veckans chakra. Så håll utkik efter veckans text om rotchakrat. Chakrat som är grunden till allt, kan man säga. Där vi hämtar kraft och stabilitet från jorden.